એપ્લિકેશન અને સોલ્યુશન - શેનઝેન સોસલી ટેક્નોલ Co.જી કું., લિ.